ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลนำเสนอการประชุมนักวิเคราะห์

analyst

2566
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2566
Analyst presentation Q1/2023
iconPDF
628 KB
2 / 2566
Analyst presentation Q2/2023
iconPDF
637 KB
3 / 2566
Analyst presentation Q3/2023
iconPDF
407 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2023
iconPDF
1.11 MB
2565
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2565
Analyst presentation Q1/2022
iconPDF
322 KB
2 / 2565
Analyst presentation Q2/2022
iconPDF
762 KB
3 / 2565
Analyst presentation Q3/2022
iconPDF
547 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2022
iconPDF
1.32 MB
2564
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2564
Analyst Meeting Q1/2021
iconPDF
492.00 KB
2 / 2564
Analyst Meeting Q2/2021
iconPDF
1039.00 KB
3 / 2564
Analyst Meeting Q3/2021
iconPDF
816.00 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2021
iconPDF
1.17 MB
2563
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2563
Analyst Meeting Q1/2020
iconPDF
813.00 KB
2 / 2563 Analyst Meeting Q2/2020 iconPDF 686.00 KB
3 / 2563 Analyst Meeting Q3/2020 iconPDF 803.00 KB
Year end Analyst Meeting Year End 2020 iconPDF 1 MB
2562
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2562
Analyst Meeting Q1/2019
iconPDF
738.00 KB
2 / 2562 Analyst Meeting Q2/2019 iconPDF 758.00 KB
3 / 2562 Analyst Meeting Q3/2019 iconPDF 722.00 KB
Year end Analyst Meeting Year End 2019 iconPDF 1 MB
2561
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2561
Analyst Meeting Q1/2018
iconPDF
556.00 KB
2 / 2561 Analyst Meeting Q2/2018 iconPDF 653.00 KB
 3 / 2561 Analyst Meeting Q3/2018 iconPDF  687.00 KB
 Year end  Analyst Meeting Year End 2018 iconPDF  834.00 KB
2560
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2560
Analyst Meeting Q1/2017
iconPDF
508.19 KB
2 / 2560
Analyst Meeting Q2/2017
iconPDF
588.18 KB
3 / 2560
Analyst Meeting Q3/2017
iconPDF   754.00 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2017
iconPDF 1 MB
2559
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2559
Analyst Meeting Q1/2016
iconPDF
565.70 KB
2 / 2559
Analyst Meeting Q2/2016
iconPDF
810.37 KB
3 / 2559
Analyst Meeting Q3/2016
iconPDF
724.88 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2016
iconPDF
1.10 MB
2558
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2558
Analyst Meeting Q1/2015
iconPDF
597.36 KB
2 / 2558
Analyst Meeting Q2/2015
iconPDF
677.52 KB
3 / 2558
Analyst Meeting Q3/2015
iconPDF
678.75 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2015
iconPDF
814.33 KB
2557
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2557
Analyst Meeting Q1/2014
iconPDF
662.41 KB
2 / 2557
Analyst Meeting Q2/2014
iconPDF
741.43 KB
3 / 2557
Analyst Meeting Q3/2014
iconPDF
513.32 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2014
iconPDF
814.33 KB
2556
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2556
Analyst Meeting Q1-2013
iconPDF
510.42 KB
2 / 2556
Analyst Meeting Q2-2013
iconPDF
642.88 KB
3 / 2556
Analyst Meeting Q3-2013
iconPDF
584.42 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2013
iconPDF
895.09 KB
2555
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2555
Analyst Meeting Q1-2012
iconPDF
572.89 KB
2 / 2555
Analyst Meeting Q2-2012
iconPDF
966.25 KB
3 / 2555
Analyst Meeting Q3-2012
iconPDF
597.13 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2012
iconPDF
977.08 KB
2554
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2554
Analyst Meeting Q1-2011
iconPDF
392.02 KB
2 / 2554
Analyst Meeting Q2-2011
iconPDF
884.49 KB
3 / 2554
Analyst Meeting Q3-2011
iconPDF
712.21 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2011
iconPDF
784.11 KB
2553
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2553
Analyst Meeting Q1-2010
iconPDF
5.94 MB
2 / 2553
Analyst Meeting Q2-2010
iconPDF
5.54 MB
3 / 2553
Analyst Meeting Q3-2010
iconPDF
6.25 MB
Year end
Analyst Meeting Year End 2010
iconPDF
2.27 MB
2552
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2552
Analyst Meeting Q1-2009
iconPDF
1.93 MB
2 / 2552
Analyst Meeting Q2-2009
iconPDF
7.68 MB
3 / 2552
Analyst Meeting Q3-2009
iconPDF
6.67 MB
Year end
Analyst Meeting Year End 2009
iconPDF
10.09 MB
2551
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2551
Analyst Meeting Q1-2008
iconPDF
1.45 MB
2 / 2551
Analyst Meeting Q2-2008
iconPDF
858.84 KB
3 / 2551
Analyst Meeting Q3-2008
iconPDF
1.50 MB
Year end
Analyst Meeting Year End 2008
iconPDF
8.66 MB
2550
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2550
Analyst Meeting Q1-2007
iconPDF
2.88 MB
2 / 2550
Analyst Meeting Q2-2007
iconPDF
1.97 MB
3 / 2550
Analyst Meeting Q3-2007
iconPDF
2.38 MB
2549
ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 / 2549
Analyst Meeting Q1-2006
iconPDF
212.65 KB
2 / 2549
Analyst Meeting Q2-2006
iconPDF
370.97 KB
3 / 2549
Analyst Meeting Q3-2006
iconPDF
424.54 KB
Year end
Analyst Meeting Year End 2006
iconPDF
3.55 MB