ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายบริหารความเสี่ยง

DSC_0023

 

บริษัทฯ ต้องประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของพนักงาน โดยถือว่ามีความสำคัญลำดับสูงสุด และต้องปรนนิบัติดูแลสินทรัพย์ดำเนินงาน,

ดำเนินมาตรการต่อความเสี่ยงโดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์กับต่างกิจการรวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่

จำเป็นและเพียงพอต่อการดำเนินมาตรการต่อความเสี่ยง