ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

invest_shareholder

2567

 Date  File

มกราคม 2567

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2567

iconPDF

2566

 Date  File

มกราคม 2566

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2566

iconPDF

มีนาคม 2566

iconPDF

เมษายน 2566

iconPDF

พฤษภาคม 2566

iconPDF
มิถุนายน 2566 iconPDF
กรกฎาคม 2566 iconPDF
สิงหาคม 2566 iconPDF
กันยายน 2566 iconPDF
ตุลาคม 2566 iconPDF
พฤศจิกายน 2566 iconPDF
ธันวาคม 2566 iconPDF

 

2565

 Date  File

มกราคม 2565

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2565

iconPDF

มีนาคม 2565

iconPDF

เมษายน 2565

iconPDF

พฤษภาคม 2565

iconPDF

มิถุนายน 2565

iconPDF

กรกฎาคม 2565

iconPDF

สิงหาคม 2565

iconPDF

กันยายน 2565

iconPDF

ตุลาคม 2565

iconPDF

พฤศจิกายน 2565

iconPDF

ธันวาคม 2565

iconPDF

2564

 Date  File

มกราคม 2564

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2564

iconPDF

มีนาคม 2564

iconPDF

เมษายน 2564

iconPDF

พฤษภาคม 2564

iconPDF

มิถุนายน 2564

iconPDF

กรกฎาคม 2564

iconPDF

สิงหาคม 2564

iconPDF

กันยายน 2564

iconPDF

ตุลาคม 2564

iconPDF

พฤศจิกายน 2564

iconPDF

ธันวาคม 2564

iconPDF

2563

 Date  File

มกราคม 2563

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2563

iconPDF

มีนาคม 2563

iconPDF

เมษายน 2563

iconPDF

พฤษภาคม 2563

iconPDF
มิถุนายน 2563 iconPDF
กรกฎาคม 2563 iconPDF
สิงหาคม 2563 iconPDF
กันยายน 2563 iconPDF
ตุลาคม 2563 iconPDF
พฤศจิกายน 2563 iconPDF
ธันวาคม 2563 iconPDF

2562

 Date  File

มกราคม 2562

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2562

iconPDF

มีนาคม 2562

iconPDF

เมษายน 2562

iconPDF

พฤษภาคม 2562

iconPDF

มิถุนายน 2562

iconPDF

กรกฎาคม 2562

iconPDF

สิงหาคม 2562

iconPDF

กันยายน 2562

iconPDF
ตุลาคม 2562 iconPDF
พฤศจิกายน 2562 iconPDF
ธันวาคม 2562 iconPDF

2561

 Date  File

มกราคม 2561

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2561

iconPDF

มีนาคม 2561

iconPDF

เมษายน 2561

iconPDF

พฤษภาคม 2561

iconPDF

มิถุนายน 2561

iconPDF

กรกฏาคม 2561

iconPDF

สิงหาคม 2561

iconPDF

กันยายน 2561

 iconPDF

ตุลาคม 2561

 iconPDF

พฤศจิกายน 2561

 iconPDF

ธันวาคม 2561

 iconPDF

2560

 Date  File

มกราคม 2560

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2560

iconPDF

มีนาคม 2560

iconPDF

เมษายน 2560

iconPDF

พฤษภาคม 2560

iconPDF

มิถุนายน 2560

iconPDF

กรกฏาคม 2560

iconPDF

สิงหาคม 2560

iconPDF

กันยายน 2560

iconPDF

ตุลาคม 2560

iconPDF

พฤศจิกายน 2560

iconPDF

ธันวาคม 2560

iconPDF

2559

 Date  File

มกราคม 2559

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2559

iconPDF

มีนาคม 2559

iconPDF

เมษายน 2559

iconPDF

พฤษภาคม 2559

iconPDF

มิถุนายน 2559

iconPDF

กรกฏาคม 2559

iconPDF

สิงหาคม 2559

iconPDF

กันยายน 2559

iconPDF

ตุลาคม 2559

iconPDF

พฤศจิกายน 2559

iconPDF

ธันวาคม 2559

iconPDF

2558

 Date  File

30 ธันวาคม 2558

iconPDF