ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

Untitled-1

Mr.Apichart 2
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
Mr.Nagano2
นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการ
Mr.Thanong2
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
กรรมการ
Mr.Suzumura2
นายทาดาโอะ ซูซูมูระ   
กรรมการ
Ms.Pimjai2
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
Ms.Pornthip2
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ

Mr.Krisada2

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ

Mr.Chokechai2

นายโชคชัย ตั้งพูลสิธนา
กรรมการอิสระ

Mr.Suchart2

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ

Mr.Picharn2
นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ

TORU TANABE (Medium)2
นายโทรุ ทานาเบะ
กรรมการ

Mr.Iino (Small)2
นาย
คะซึโทชิ อีโนะ        
กรรมการ