ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

Untitled-1

Mr.Apichart 2
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ.
“คลิกที่นี่”
Mr.Nagano2
นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการ

“คลิกที่นี่”
Mr.Thanong2
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

“คลิกที่นี่”

Mr.Suzumura2
นายทาดาโอะ ซูซูมูระ   
กรรมการ“คลิกที่นี่”
Ms.Pimjai2
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ“คลิกที่นี่”
Ms.Pornthip2
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ“คลิกที่นี่”
Mr.Krisada2

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ

“คลิกที่นี่”

Mr.Chokechai2
นายโชคชัย ตั้งพูลสิธนา
กรรมการอิสระ
“คลิกที่นี่”
Mr.Suchart2
นายสุชาติ พิศิษฐวานิช

กรรมการอิสระ
“คลิกที่นี่”
 Mr.Picharn2
นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ“คลิกที่นี่”
TORU TANABE (Medium)2
นายโทรุ ทานาเบะ
กรรมการ“คลิกที่นี่”
Mr.Iino (Small)2
นายคะซึโทชิ อีโนะ

กรรมการคลิกที่นี่”