ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Green Factory Project 2023
ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทจัดกิจกรรม Green Factory Project 2023 โดยนายคาซุโนริ นาคาอิ ประธานกรรมการบริหาร นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานการกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในปีนี้ คือ “ ต้นเสลา” หรือต้นอินทรชิต จำนวน 18 ต้น ขนาดลำต้นเส้นรอบวง 4 นิ้ว เป็นต้นไม้ขนาดกลางโตช้า ผลัดใบ ออกดอกเป็นสีชมพู ขาวและม่วงอ่อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม โดยคำนวนปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 30.78 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้หลักการ 3Rs
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัททำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้หลักการ 3Rs เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแรงงานพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับพนักงานและสร้างพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ   โดยพื้นที่การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านข้างอาคาร Lamp7 ขนาดพื้นที่ 196 ตารางเมตร

 

 

กิจกรรม Green Factory ปี 2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัทจัดกิจกรรม Green Factory Project โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทในวันทำงานสุดท้ายของปี
กิจกรรม Green Factory ปี 2563
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทจัดกิจกรรม Green Factory 2020 โดยคณะผู้บริหาร , คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และ พนักงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท
รางวัล E-Award ประจำปี 2561 จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
มิถุนายน 2562 ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เดินทางมามอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรม E-Award ประจำปี 2561  จากพื้นที่ Lamp  1
กิจกรรม การเปลี่ยนเครื่องฉีดพลาสติกให้เป็นรุ่นประหยัดพลังงาน
กิจกรรม Green Factory
ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทในวันทำงานสุดท้ายของปี

 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับหน่วยงาน SE Department จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ

ในวันที่ 5-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายใต้สโลแกนวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2561 นี้ที่ว่า “สู้กับปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมา

ใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฎิเสธมันซะ” โดยมีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพเล่าเรื่อง สแตนเลย์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

พลังงานพลังงาน” กิจกรรมตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานช่วงเวลาพัก 15.00 -15.10 โดยจัดกิจกรรมในบริเวณโรงอาหาร

ชั้น 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ

เป็นส่วนหนึ่งในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในบริษัทฯอีกด้วย

 2EN บริษัทออกวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทออกวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการ

สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและข้อความ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน

เสียงตามสายในทุกๆ สัปดาห์ ตลอดจนพิมพ์ลงบนด้านหลังของปฏิทินวันทำงานของบริษัทที่แจกให้พนักงานทุกคนผลลัพธ์การ

ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง”การเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2556เป็นการลงนาม3 ฝ่ายโดยคุณณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และคุณนันสันต์  ปิยะศิริศิลป์ ที่ปรึกษาโครงการบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเม้นท์ จำกัด และคุณจีระพรรณ สุขทวี

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นตัวแทนบริษัทร่วมลงนาม  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค

กรุงเทพฯ

ประชุมผู้รับเหมางานภายนอก ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 12,14,15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ทาง safety and environment sectionได้จัดอบรม ” คู่มือความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

และอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้รับเหมางานภายนอก (ส่วนงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมบำรุง) ” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับเหมาภายนอกเข้าใจ

ข้อกำหนดของบริษัทฯและปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย โดยมี คุณจีระพรรณ สุขทวี , คุณวริศนันท์ ธนวัฒน์กิตติกุล  ,

คุณปิยาภรณ์ ทองประเสริฐ, คุณอรุณ แก้วแกมจันทร์ และคุณฉวีวรรณ จันทร์เรือง เป็นวิทยากร