ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

การรับประกันคุณภาพ

 

PRODUCT DURABILITY & PERFORMANCE TESTING EQUIPMENT

นโยบายด้านคุณภาพของบริษัท “ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจ

ที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า ”บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน ฝ่ายรับประกันคุณภาพ สินค้าขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ

สินค้าของบริษัทที่ได้ผ่านการทดสอบในทุกๆขั้นตอนการผลิตมีอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน

ญี่ปุ่น,ยุโรป, สหรัฐอเมริกา หรือ มาตรฐานวิศวกรรมของลูกค้าที่กำหนดขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยพนักงานผู้ชำนาญงาน และยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์

หาสารอันตรายที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ หรือ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ RoSH / ELV ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO / TS16949 , ISO 9001 นอกจากนั้น หน่วยงาน ฝ่ายรับประกันคุณภาพยังช่วยในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและให้คำปรึกษารับข้อร้อง

เรียนจากลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า

ตัวอย่างรายการเครื่องตรวจสอบและทดสอบสินค้าดังต่อไปนี้

 • เครื่องทดสอบแสง
 • เครื่องทดสอบสีของแสง
 • เครื่องทดสอบการทนต่อแรงสั่นสะเทือน
 • เครื่องทดสอบการทนต่อแรงกระแทก
 • เครื่องทดสอบการเข้าได้ของน้ำ
 • เครื่องทดสอบการเข้าได้ของฝุ่นผง
 • เครื่องทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเกลือ
 • เครื่องมือเช็คการนำไฟ
 • CONSTANT TEMPERATURE BATH
 • เครื่องทดสอบการทนต่อความร้อน
 • TEST CHAMBERSLUMINOUS FLUX
 • BULB LIFE TEST M/C
 • Defogging Test Chamber
  EDX-720 X-Ray Fluorescence Spectrometer

จากความพร้อมของฝ่ายรับประกันคุณภาพขอให้ท่านไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ว่าท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้สัญลักษณ์