ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

โรงงานแม่พิมพ์

 

โรงงานผลิตแม่พิมพ์ของสแตนเลย์เป็นโรงงานอันทันสมัยที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์หลักๆเกี่ยวกับอุปกรณ์โคมไฟรถนอกจากนี้โรงงานยังทำหน้าที่

ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าวิธีการผลิตที่โรงงานใช้ตลอดจนการออกแบบด้วยเทคนิค CAD/CAM, NC Data แบบ 3 มิติและ

CNC รวมทั้งเทคนิคอื่นๆ ล้วนใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงตามความ

ต้องการของลูกค้า

 

โรงงานผลิตแม่พิมพ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งอันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา

ให้มากยิ่งขึ้น