ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

โรงงานผลิตโคมไฟ

 

กระบวนการผลิตที่โรงงานผลิตอุปกรณ์โคมไฟรถของสแตนเลย์ล้วนคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากโรงงานจะเปี่ยมด้วย

คุณภาพที่เป็นเลิศและสามารถจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลาความพยายามนี้รวมถึงการใช้กระบวนการฉีดพลาสติกด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ

เปี่ยมประสิทธิภาพอาทิ เครื่องฉีดพลาสติก 2 สี และ 3 สี นอกจากนี้ กระบวนการเคลือบและประกอบโคมไฟรถยังประกอบด้วยขั้นตอนของการ

ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ สแตนเลย์ส่วนหนึ่งของนโยบายของเรา คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพ การประหยัดต้นทุน

และการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วเพราะนี่คือปรัชญาของความเป็นสแตนเลย์ที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพ