ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

โรงงานผลิตหลอดไฟ

 

จากโรงงานผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์เจ้าแรกในประเทศไทยจวบจนถึงปัจจุบันด้วยการสั่งสมประสบการณ์และการพัฒนาเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานผลิต หลอดไฟสำหรับยานยนต์ของไทยสแตนเลย์ เป็นผู้นำในการผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์

ที่มีคุณภาพระดับโลกเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและต่างประเทศรวมทั้งได้รับการยอมรับให้ติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟที่ต้องใช้ในการประกอบ

ยานยนต์ออกจากโรงงานหรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ OEM ด้วยเช่นกัน