ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

 

แผนกวิจัยและพัฒนาของสแตนเลย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่

เสมอในปัจจุบันด้วยการนำเทคโนโลยีกราฟิกคอมพิวเตอร์มาใช้ นักออกแบบของสแตนเลย์จึงสามารถใช้ข้อมูลสามมิติที่นำสมัยร่วมกับเทคนิคการ

จำลองแบบอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม