ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

Thailand Labour Management Excellence Award 2017

TLME

Set Award “Best Performance” สาขา Industrials ปี 2546, 2547 และ 2549

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ปี 2549 – 2564 (16 ปีต่อเนื่อง)

Labour award 2006WelfareAward2006WelfareAward2007WelfareAward2009award4

รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2547 – 2564 (18 ปีต่อเนื่อง)

DSC0007466SafetyOccupationalHealth

รางวัล Zero Accident ปี 2549, 2550,2551 และ 2552

zeroawardsZeroAccidentAward

รางวัลจากลูกค้า 2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561 และ 2562

award11award12award13award14award16award15

ใบรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖

ใบรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖ ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม

ใบรับประกันคุณภาพ

 ISO14001_2004 AUTO BULB, DM AND LIGHTING

 ISO 9001_2000_auto bulb

 ISO 9001_2000_Design and Manufacturing of die&mold

 ISO 9001_2000_DESIGN DEVELOPMENT PLASTIC

 ISO_TS16949_BANGPOON

 ISO_TS16949_NAVANAKORN