ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นักลงทุนสัมพันธ์

DSC_0006

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับ ยานยนต์แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตหลอดไฟและ ผลิตชุดโคม ไฟ โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตหลอดไฟ แม่พิมพ์  โคมไฟ และศูนย์วิจัยพัฒนาโดยมีการลงทุนในด้าน เทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมยานยนต์