ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

งบการเงิน

2566

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2566
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
397 KB
2/2566
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
409 KB
3/2566
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
407 KB
งบการเงิน รายปี 2566
iconPDF
947 KB

2565

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2565
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
608 KB
2/2565
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
413 KB
3/2565
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
409 KB
งบการเงิน รายปี 2565
iconPDF
990 KB

2564

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2564
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
382 KB
2/2564
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
456 KB
3/2564
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
403 KB
งบการเงิน รายปี 2564
iconPDF
1,012 KB

2563

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2563
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
478 KB
2 /2563
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
489 KB
3 / 2563
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
518 KB
งบการเงิน รายปี 2563
iconPDF
2 MB

2562

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2562
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
3 MB
2 /2562
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
2 MB
3 /2562
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
417 KB
งบการเงิน รายปี 2562
iconPDF
823 KB

2561

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2561
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
466 KB
/2561
งบการเงิน ไตรมาส 2 iconPDF
1 MB
 3 / 2561
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
1 MB
 
งบการเงิน รายปี 2561
iconPDF
 3.4 MB

2560

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2560
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
216.32 KB
2 /2560
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
241.47 KB
3 /2560
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
374.00 KB
 
งบการเงิน รายปี 2560
iconPDF
896.00 KB

2559

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2559
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
200.92 KB
2 /2559
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
233.35 KB
3 /2559
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
189.09 KB
 
งบการเงิน รายปี 2559
iconPDF
497.89 KB

2558

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2558
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
631.94 KB
2 /2558
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
790.55 KB
3 /2558
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
923.09 KB
 
งบการเงิน รายปี 2558
iconPDF
1.63 MB

2557

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2557
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
631.94 KB
2 /2557
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
790.55 KB
3 /2557
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
923.09 KB
 
งบการเงิน รายปี 2557
iconPDF
1.63 MB

2556

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2556
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
731.27 KB
2 /2556
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
854.95 KB
3 /2556
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
887.78 KB
 
งบการเงิน รายปี 2556
iconPDF
1.61 MB

2555

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2555
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
443.93 KB
2 /2555
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
755.11 KB
3 /2555
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
713.90 KB
 
งบการเงิน รายปี 2555
iconPDF
1.49 MB

2554

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2554
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
620.68 KB
2 /2554
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
752.24 KB
3 /2554
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
2.18 MB
 
งบการเงิน รายปี 2554
iconPDF
1.23 MB

2553

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2553
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
620.90 KB
2 /2553
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
652.31 KB
3 /2553
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
690.03 KB
 
งบการเงิน รายปี 2553
iconPDF
1.11 MB

2552

ไตรมาส
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
1 /2552
งบการเงิน ไตรมาส 1
iconPDF
374.74 KB
2 /2552
งบการเงิน ไตรมาส 2
iconPDF
743.53 KB
3 /2552
งบการเงิน ไตรมาส 3
iconPDF
622.69 KB
 
งบการเงิน รายปี 2552
iconPDF
1.25 MB