ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการและผู้บริหาร

Mr.Apichart 2

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

Mr.Nagano2

นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการ

Mr.Thanong2

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

Mr.Suzumura2

นายทาดาโอะ ซูซูมูระ   
กรรมการ

Ms.Pimjai2

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 
กรรมการ

Ms.Pornthip2

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ

Mr.Krisada2

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ

Mr.Chokechai2

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระ

Mr.Suchart2

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ

Mr.Picharn2

นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ

TORU TANABE (Medium)2

นายโทรุ ทานาเบะ
กรรมการ

Mr.Iino (Small)2

   นายคะซึโทชิ อีโนะ        
กรรมการ