ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลบริษัท1

DSC_0006

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับ ยานยนต์แบบครบวงจร โดยเริ่ม

ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตหลอดไฟและ ผลิตชุดโคม ไฟ โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันบริษัทมี

โรงงานสำหรับผลิตหลอดไฟ แม่พิมพ์  โคมไฟ และศูนย์วิจัยพัฒนาโดยมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมยานยนต์