ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

 

 
มอบเครื่องรัดห้ามเลือดไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
    ธันวาคม 2566 มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ – เครื่องรัดห้ามเลือดไฟฟ้า ให้กับ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา มูลค่า 300,000 บาท

 

 
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันเรือพาย
    พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิฯมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันเรือพาย ชมรมเรือพายปทุมธานี เนื่องในการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 มูลค่า 100,000 บาท

 

 
มอบสิ่งของใช้จำเป็น แก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และ ผู้พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
    ตุลาคม 2566 มูลนิธิมอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน แก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี มูลค่า 100,000 บาท และ ผู้พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี มูลค่า 20,000 บาท

 

 
กิจกรรมนักเรียนทุนต่อเนื่องระยะยาวแบบรายบุคคล
    พฤษภาคม 2566 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธานมูลนิธิ แสดงความยินดีเนื่องจาก นักเรียนทุนต่อเนื่องระยะยาวแบบรายบุคคล (Outshining Fund) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ช่วงปี 2565 – 2566)

 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
    มกราคม 2566 มูลนิธิจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่นักเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 ทุน มูลค่า 500,000 บาท โดยมี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

 

 
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ
     เดือนกันยายน 2565 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก น้ำยาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี รวมมูลค่า  121,000 บาท

 

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมศาลหลักเมืองปทุมธานี
    วันที่ 22 สิงหาคม 2565 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมศาลหลักเมืองปทุมธานี จำนวน 200,000 บาทให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

 
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
     วันที่ 11 สิงหาคม 2565  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 36 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี และมอบให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของราชการ
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Drive Thru
     เดือนเมษายน 2565 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Drive Thru เจอ แจก จบ เพื่อชาวปทุมธานี โดยมอบเครื่องปรับอากาศ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มูลค่ารวม 220,000 บาท

 

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19
     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง Call Center ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ Covid-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200,000 บาท และ มอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในศูนย์ฯ มูลค่า 10,730 บาท
 
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564
     เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่นักเรียนจำนวน 640  คน จาก 143  โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีและจากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงินทุนการศึกษารวม 770,000 บาท นอกจากนี้สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิฯได้มอบชุดหนังสือห้องสมุดให้ทั้ง  8 โรงเรียนอีกด้วย

 

 

 
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
     วันที่ 4 มกราคม 2565 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU จำนวน 2 ห้อง ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี
     วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า  4,000,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลปทุมธานี  ได้แก่  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic , เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ , เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง     สำหรับเด็ก , เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ , เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน , เตียงสำหรับขนย้ายผู้ป่วย ,  เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ , เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
    เดือนพฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก น้ำยาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี   รวมมูลค่า  120,000 บาท

 

 

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบถุงยังชีพ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19
     เดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  รวมมูลค่า  674,488 บาท

 

 

 
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบเครื่องทำความเย็นสำหรับแช่วัคซีน
     เดือนกันยายน 2564 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบเครื่องทำความเย็นสำหรับแช่วัคซีน ให้แก่ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 182,970 บาท

 

  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้บริจาคเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV + OZONE และเครื่องฟอกอากาศ
     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้บริจาคเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV + OZONE และเครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง จำนวนเงิน 106,423.70 บาท พร้อมทั้งสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย COVID 2019 จำนวน เงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
     ในเดือนธันวาคม  2563 มูลนิธิจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี แก่นักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำน วน 200 คนในจังหวัดปทุมธานี โดยมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน  มูลค่าทุนการศึกษารวมทั้งหมด  770,000 บาท
  กิจกรรมอบถังขยะแก่ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
     ในเดือนตุลาคม 2563 มูลนิธิได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทให้กับแหล่งชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  วัดเสด็จฯ ,  วัดชินวราราม , เทศบาลตำบลบ้านกลาง , เทศบาลตำบลคูขวาง และ อบต.สวนพริกไทย  จังหวัดปทุมธานี
  มอบเครื่องฟอกอากาศ และ สิ่งของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ
     ในเดือนพฤศจิกายน  2563  มูลนิธิได้มอบเครื่องฟอกอากาศ และสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ  ข้าวสาร และ น้ำยาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมด้วย
  มอบสิ่งของใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ
     ในเดือนตุลาคม 2563 มูลนิธิได้มอบสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำยาเดทตอล ผงซักฟอก สบู่ เครื่องปรุงรส แก่ผู้พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จ.นนทบุรี
  สนับสนุนสิ่งของสำหรับ ตู้ปันสุข
     จากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 มูลนิธิได้สนับสนุนเงิน 100,000 บาทในโครงการการจัดทำหน้ากากผ้า ของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และร่วมสนับสนุนข้าวสารและอาหารแห้ว ในกิจกรรมตู้ปันสุข ของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และ เทศบาลตำบลคูขวาง
  มูลนิธิสแตนเลย์ฯมอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธานมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย เข้ามอบเงินสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัย ในโครงการ ” ด้วยรักและห่วงใย” ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี คุณสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ
  กิจกรรมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
    กุมภาพันธ์ 2563 , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด  จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มูลค่ารวม 2,000,000 บาท
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562
    ธันวาคม 2562 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่นักเรียนจำนวน 450 คน จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ 200 คน
จาก 103 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 770,000 บาท
  กิจกรรม SEE to School  (safety  , Environment ,  Energy)
    กรกฎาคม – กันยายน  2562 , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ร่วมกับ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จัดกิจกรรม SEE to School  แก่ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ , โรงเรียนวัดโบสถ์ และ โรงเรียนวัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยเป็นการให้ความรู้การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิง และ ชุดถังขยะแยกประเภทแก่ทุกโรงเรียน
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561
     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 799 คน จาก 16 สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 580,000 บาท และในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน จาก 6 สถาบันการศึกษา มูลค่าทุนการศึกษา 270,000 บาท ณ บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด
  สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ STANLEY SCIENCE CONTEST ครั้งที่ 18
    ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Contest ครั้งที่ 18 เพื่อส่งเสริมการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท
  มอบอุปกรณ์ด้านการศึกษา
     ในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลนิธิได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ในโครงการพิเศษปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แก่ โรงเรียน วัดบางกุฎีทอง ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลนิธิร่วมกับ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด สปป ลาว ได้ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร สำหรับ โรงเรียน ในเขตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศ สปป ลาว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,000 บาท
  กิจกรรม Safety to School
    ในเดือนมกราคม 2562 มูลนิธิฯ ร่วมกับ ฝ่าย Safety & Environment บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จัดกิจกรรม Safety to School ที่ โรงเรียนวัดบางคูวัด จ.ปทุมธานี โดย มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 10 ชุด มูลค่า 14,000 บาท
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560
     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)

โดยมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 799  คน จาก 16 สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 580,000 บาท

และในวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน

จาก 6 สถาบันการศึกษามูลค่าทุนการศึกษา 270,000  บาท ณ บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด

มูลนิธิได้มอบสิ่งของแก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ และ เด็กพิการทางสมองสมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
     กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 มูลนิธิได้มอบสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำยาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ และ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
 18_DanationSurvival2560 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปทุมธานี
     มูลนิธิได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยผ่านเทศบาลบ้านกลางมูลค่า 200,000 บาท
 18_GaveNecessary2559 มอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปทุมธานี
     ในเดือนมีนาคม 2560 มูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องเล่นสนามแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคูขวาง รวมมูลค่าประมาณ 2,800,000 บาท (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2557)
 18_StanleyScience2558 สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ STANLEY SCIENCE CONTEST ครั้งที่ 15
     ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Contest ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท

 18_GaveComputer2557 มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
     มูลนิธิฯ ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด พร้อมโทรทัศน์ ชุดโต๊ะและเก้าอี้ แก่ ศูนย์เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ปทุมวรกิจ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี มูลค่า 1,412,000บาท

กิจกรรมมอบของ
     เมื่อวันที่ 4 และ 10 กันยายน 2556  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ และเหรัญญิกได้มอบอุปกรณ์

กีฬา มูลค่า 400,000 บาท แก่ 40 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 และ เขต 2

  มอบทุนการศึกษา
     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธานมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบของที่ระลึกและเงินสนับสนุนแก่

นางสาวชลธิชา  อิ่มเย็น  นักเรียนทุนโครงการ Outshining Fund เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการ)  เกียรตินิยมอันดับ 1  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

( วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ )

  กิจกรรมมอบของ
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ , 11 และ  12 มีนาคม 2556 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมมอบถังขยะแก่เทศบาล

ตำบลบ้านกลาง,เทศบาลตำบลคูขวาง และ อบต.สวนพริกไทย จำนวนรวม 45 ใบ โดยคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน

และคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ