ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

 

  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้บริจาคเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV + OZONE และเครื่องฟอกอากาศ
     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้บริจาคเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV + OZONE และเครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง จำนวนเงิน 106,423.70 บาท พร้อมทั้งสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย COVID 2019 จำนวน เงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
     ในเดือนธันวาคม  2563 มูลนิธิจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี แก่นักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำน วน 200 คนในจังหวัดปทุมธานี โดยมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน  มูลค่าทุนการศึกษารวมทั้งหมด  770,000 บาท
  กิจกรรมอบถังขยะแก่ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
     ในเดือนตุลาคม 2563 มูลนิธิได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทให้กับแหล่งชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  วัดเสด็จฯ ,  วัดชินวราราม , เทศบาลตำบลบ้านกลาง , เทศบาลตำบลคูขวาง และ อบต.สวนพริกไทย  จังหวัดปทุมธานี
  มอบเครื่องฟอกอากาศ และ สิ่งของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ
     ในเดือนพฤศจิกายน  2563  มูลนิธิได้มอบเครื่องฟอกอากาศ และสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ  ข้าวสาร และ น้ำยาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมด้วย
  มอบสิ่งของใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ
     ในเดือนตุลาคม 2563 มูลนิธิได้มอบสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำยาเดทตอล ผงซักฟอก สบู่ เครื่องปรุงรส แก่ผู้พิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จ.นนทบุรี
  สนับสนุนสิ่งของสำหรับ ตู้ปันสุข
     จากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 มูลนิธิได้สนับสนุนเงิน 100,000 บาทในโครงการการจัดทำหน้ากากผ้า ของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และร่วมสนับสนุนข้าวสารและอาหารแห้ว ในกิจกรรมตู้ปันสุข ของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และ เทศบาลตำบลคูขวาง
  มูลนิธิสแตนเลย์ฯมอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธานมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย เข้ามอบเงินสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัย ในโครงการ ” ด้วยรักและห่วงใย” ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี คุณสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ
  กิจกรรมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
    กุมภาพันธ์ 2563 , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด  จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มูลค่ารวม 2,000,000 บาท
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562
    ธันวาคม 2562 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่นักเรียนจำนวน 450 คน จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ 200 คน
จาก 103 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 770,000 บาท
  กิจกรรม SEE to School  (safety  , Environment ,  Energy)
    กรกฎาคม – กันยายน  2562 , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ร่วมกับ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จัดกิจกรรม SEE to School  แก่ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ , โรงเรียนวัดโบสถ์ และ โรงเรียนวัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยเป็นการให้ความรู้การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิง และ ชุดถังขยะแยกประเภทแก่ทุกโรงเรียน
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561
     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 799 คน จาก 16 สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 580,000 บาท และในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน จาก 6 สถาบันการศึกษา มูลค่าทุนการศึกษา 270,000 บาท ณ บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด
  สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ STANLEY SCIENCE CONTEST ครั้งที่ 18
    ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Contest ครั้งที่ 18 เพื่อส่งเสริมการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท
  มอบอุปกรณ์ด้านการศึกษา
     ในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลนิธิได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ในโครงการพิเศษปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แก่ โรงเรียน วัดบางกุฎีทอง ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลนิธิร่วมกับ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด สปป ลาว ได้ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร สำหรับ โรงเรียน ในเขตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศ สปป ลาว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,000 บาท
  กิจกรรม Safety to School
    ในเดือนมกราคม 2562 มูลนิธิฯ ร่วมกับ ฝ่าย Safety & Environment บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จัดกิจกรรม Safety to School ที่ โรงเรียนวัดบางคูวัด จ.ปทุมธานี โดย มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 10 ชุด มูลค่า 14,000 บาท
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560
     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)

โดยมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 799  คน จาก 16 สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 580,000 บาท

และในวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน

จาก 6 สถาบันการศึกษามูลค่าทุนการศึกษา 270,000  บาท ณ บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด

มูลนิธิได้มอบสิ่งของแก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ และ เด็กพิการทางสมองสมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
     กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 มูลนิธิได้มอบสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำยาเดทตอล แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ และ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
 18_DanationSurvival2560 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปทุมธานี
     มูลนิธิได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยผ่านเทศบาลบ้านกลางมูลค่า 200,000 บาท
 18_GaveNecessary2559 มอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปทุมธานี
     ในเดือนมีนาคม 2560 มูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องเล่นสนามแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคูขวาง รวมมูลค่าประมาณ 2,800,000 บาท (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2557)
 18_StanleyScience2558 สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ STANLEY SCIENCE CONTEST ครั้งที่ 15
     ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Contest ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท

 18_GaveComputer2557 มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
     มูลนิธิฯ ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด พร้อมโทรทัศน์ ชุดโต๊ะและเก้าอี้ แก่ ศูนย์เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ปทุมวรกิจ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี มูลค่า 1,412,000บาท

กิจกรรมมอบของ
     เมื่อวันที่ 4 และ 10 กันยายน 2556  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ และเหรัญญิกได้มอบอุปกรณ์

กีฬา มูลค่า 400,000 บาท แก่ 40 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 และ เขต 2

  มอบทุนการศึกษา
     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธานมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบของที่ระลึกและเงินสนับสนุนแก่

นางสาวชลธิชา  อิ่มเย็น  นักเรียนทุนโครงการ Outshining Fund เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการ)  เกียรตินิยมอันดับ 1  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

( วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ )

  กิจกรรมมอบของ
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ , 11 และ  12 มีนาคม 2556 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมมอบถังขยะแก่เทศบาล

ตำบลบ้านกลาง,เทศบาลตำบลคูขวาง และ อบต.สวนพริกไทย จำนวนรวม 45 ใบ โดยคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน

และคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ