ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม ด้านความปลอดภัย

 

 
กิจกรรม SEE to School
    มีนาคม 2567 บริษัท จัดทำโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน (SEE to School) โดยจะเป็นการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไหม้ การคัดแยกขยะและการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมกับ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ที่จะมอบถังดับเพลิงและชุดถังขยะ แก่โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ และ โรงเรียนวัดมะขาม

 

 

 

 

 
รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (20 ปีต่อเนื่อง)
    พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้รับรางวัล“สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (20 ปีต่อเนื่อง)” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 
กิจกรรม SEE Week ปี 2023
    พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SE Department) ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20 (SEE Week 2023)

 

 

 

 

กิจกรรมตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานจากการหยุดช่วงเทศกาล
    เดือนมกราคม และ เดือนเมษายน 2565  บริษัทดำเนินการการตรวจ ATK กับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มวันทำงานทุกช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาล ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19

 

 

 

 

 
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีที่ 18
     เดือนพฤศจิกายน 2564  บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 18  จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

  กิจกรรม SEE to School  (SEE  = Safety Environment Energy)
     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  SE Department ร่วมกับ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม SEE to School ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่และทีม Top Gun  ได้ให้ความรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการเอาตัวรอดในขณะเกิดเพลิงไหม้, การคัดแยกขยะเเละอนุรักษ์พลังงาน และมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง, ถังขยะ จำนวน 1 ชุด (4 ถัง)ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2563 ระดับประเทศ (ประเภทรางวัลเกียรติบัตร แพลทินัม 17 ปีต่อเนื่อง)

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2563 ระดับประเทศ (ประเภทรางวัลเกียรติบัตร แพลทินัม 17 ปีต่อเนื่อง) โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  กิจกรรม นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (SEE Week 2020 )
     Safety & Environment Department และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดงานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2563  (SEE Week 2020) วันที่ 26  พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
  กิจกรรม SEE to School  (safety  , Environment ,  Energy)
   กรกฎาคม – กันยายน  2562 , ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ร่วมกับ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย จัดกิจกรรม SEE to School  แก่ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ , โรงเรียนวัดโบสถ์ และ โรงเรียนวัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยเป็นการให้ความรู้การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิง และ ชุดถังขยะแยกประเภทแก่ทุกโรงเรียน
  รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯระดับประเทศ ประจำปี 2562
   สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่อง 16 ปี ระดับประเทศ  (ประเภทรางวัล เกียรติบัตร แพลตินัม)   จาก นายวิวัฒน์  ตันหงส์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ Safety Dojo
   เมษายน 2562   พลตำรวจเอก อดุลย์   แสงสินแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) และกระบวนการผลิตของโรงงาน Lamp 7
 

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561
   บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561
ชื่อผลงาน “ ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย ”
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน “Safety to School 2018” โรงเรียนบางคูวัด
   วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย และ SE Department บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับชมรมจป.ปทุมธานี จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน “Safety to School 2018” โดยมีท่านสมพจน์ กวางแก้ว

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ ทั้งนี้ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ และให้ความรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงและการเอาตัวรอด ณ จุดเพลิงไหม้ และการคัดแยกขยะ

ให้กับเด็กโรงเรียนบางคูวัด และมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณาจารณ์โดยทีม Top Gun

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
   เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัท จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน โดยมี

คุณสมพจน์ กวางแก้ว (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี), คุณโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) และ

คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ร่วมพิธีเปิดงาน และกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ชนะการประกวดใน

กิจกรรมต่าง ๆทั้งนี้ยังให้เกียรติรับชมการทำงานของระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำลอง ( Solar Rooftop) และเยี่ยมชมนิทรรศการ

ภายในงานโดยในงานได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน, การตอบคำถาม,

เกมส์ และร่วมรับของรางวัล

รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2561
   วันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัท ได้เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 (15 ปีต่อเนื่อง)โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล และมี

นายโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับรางวัลในครั้งนี้

 2560TheBest ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย

(Safey Dojo)

   วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safey Dojo) และ

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน Lamp-7 โดยมีคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ , คุณโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการ

บริหารให้การต้อนรับ

 2559TheBest สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 2559
   ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ประจำปี 2559 “ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 13

 2558TheBest สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 2558
   ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ประจำปี 2558 “ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12

  รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯประจำปี 2557
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม  2557  ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฯพณฯ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์

ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้ สถาบัน

“และมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ

ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่ง คุณวุฒิพงษ์  สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี

พ.ศ.2557 (11 ปีต่อเนื่อง)   ซึ่งจัดขึ้น   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

  การตรวจติดตามการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ
   เมื่อวันที่   27 มิถุนายน   2556 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ได้เข้าร่วมรับการตรวจติดตามการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยฯ รวมถึง ติดตามการดำเนินกิจกรรม CCCF (CCCF   Audit  2013)  ในแต่พื้นที่ จากผู้ตรวจติดตามโตโยต้า

  มอบรางวัลข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย
   เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม  2556 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ร่วมกับ Safety and Environment Section ได้จัดพิธีมอบ

รางวัลข้อเสนอแนะฮิยาริฮัทยอดเยี่ยมประเภทหน่วยงาน direct , Indirect และประเภทบุคคล ประจำปี 2555  ขึ้น ณ อาคาร Herd Office

ชั้น 3 ในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Hiroyuki  Nakano เป็นผู้มอบรางวัล