Profile

โรงงานผลิตแม่พิมพ์

โรงงานผลิตแม่พิมพ์ของสแตนเลย์เป็นโรงงานอันทันสมัยที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์หลักๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์โคมไฟรถ นอกจากนี้ โรงงานยังทำหน้าที่ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีการผลิตที่โรงงานใช้ ตลอดจนการ ออกแบบด้วยเทคนิค CAD/CAM, NC Data แบบ 3 มิติ และ CNC รวมทั้งเทคนิคอื่นๆ ล้วนใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ตามความต้องการของลูกค้า

โรงงานผลิตแม่พิมพ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ ลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้มากยิ่งขึ้น