ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

invest_shareholder

2561

 Date  File

มกราคม 2561

iconPDF

กุมภาพันธ์ 2561

iconPDF

มีนาคม 2561

iconPDF

เมษายน 2561

iconPDF

พฤษภาคม 2561

iconPDF

มิถุนายน 2561

iconPDF

กรกฏาคม 2561

iconPDF

สิงหาคม 2561

iconPDF

กันยายน 2561

 iconPDF

ตุลาคม 2561

 iconPDF

พฤศจิกายน 2561

 

ธันวาคม 2561

 

2560

 Date  File

มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

เมษายน 2560

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

กรกฏาคม 2560

สิงหาคม 2560

กันยายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

2559

 Date  File

มกราคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

มีนาคม 2559

เมษายน 2559

พฤษภาคม 2559

มิถุนายน 2559

กรกฏาคม 2559

สิงหาคม 2559

กันยายน 2559

ตุลาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559

2558

 Date  File

30 ธันวาคม 2558